Để mình giải thích về IELTS reading với liên quan đến việc bao quát đoạn văn và làm thế nào để giải quyết các bài đọc dài khó hiểu. Lời khuyên bên dưới dành cho bài đọc của Academic và cũng là phần 3 của GT, cái mà là bài đọc dài.

Nhớ

Làm sao để nhớ mọi thứ tôi đã đọc?

Câu trả lời là – bạn không thể. IELTS reading không phải về việc nhớ toàn bộ nội dung mà bạn đã đọc hoặc là mỗi đoạn nó chứa thông tin gì.

Tổng quát

Làm sao để tôi có thể hiểu mọi thứ nếu bài đọc dài và khó?

Câu trả lời là – bạn không thể. IELTS reading không phải về việc hiểu mọi thứ. Mà là việc xác định câu trả lời.

Các mẹo IELTS Reading

Khi mà đầu tiên bạn làm bài đọc, bạn nên đọc lướt nó. Điều này nghĩa là bạn đảo mắt qua bài đọc để biết được chủ đề chung cũng như là nội dung để thấy được bố cục chung của bài. Việc này sẽ chiếm khoảng 2 phút. Bạn không đặt mục tiêu để hiểu hết bài, bạn chỉ muốn thấy đoạn văn nói về cái gì trước khi bạn giải quyết câu hỏi.

Sau khi bạn đọc lướt đoạn văn, bạn đi thẳng vào câu hỏi. Chú ý dạng câu hỏi đó là gì và nhớ lại các kĩ thuật và mẹo cho từng dạng câu hỏi cụ thể. Tìm từ khoá hoặc thông tin trong câu hỏi để giúp bạn định vị được câu trả lời. Bạn có thể dò đoạn văn bằng cách đảo mắt qua các từ để tìm ra thông tin chính từ câu hỏi. Điều này nên được thực hiện với tốc độ nhanh để đánh dấu từ hoặc mẩu thông tin liên quan hơn là hiểu từng câu. Khi bạn tìm được câu trong đoạn văn chứa thông tin câu trả lời, bạn đọc thêm câu trước và sau để tìm ra đáp án. Nghĩa là bạn chỉ cần hiểu một vài câu. Sau đó tiến tới câu hỏi tiếp theo và làm điều tương tự. Bạn không cần hiểu cả đoạn văn.

Các kĩ thuật và chiến lược khi làm bài Reading

1. Đọc lướt đoạn văn (đọc thật nhanh để có nội dung và bố cục chung)

2. Đọc câu hỏi

3. Xác định loại câu hỏi

4. Nhớ các kĩ thuật và mẹo cho dạng câu hỏi đó

5. Tìm từ khóa hoặc thông tin trong câu hỏi để giúp bạn xác định được câu trả lời trong đoạn văn

6. Dò đoạn văn bằng cách lướt mắt qua các đoạn để tìm từ khóa hoặc thông tin từ câu hỏi

7. Khi bạn tìm được vị trí, đọc các câu chứa thông tin và câu trước và sau

8. Luôn đọc thông tin xung quanh đáp án để check thông tin khác

9. Cố gắng hiểu một vài câu xung quanh vị trí đáp án

10. Khi bạn tìm ra đáp án, tiến tới câu hỏi tiếp theo

11. Đừng dừng quá lâu để cố tìm một đáp án12. Nhớ rằng mỗi đáp án chỉ có giá trị một điểm

Khuyến cáo

Các dạng câu hỏi IELTS Reading: Mẹo và thông tin

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here