Home Kenh IELTS' series

Kenh IELTS' series

IELTS READING | VOCABULARY | CAMBRIDGE 14 TEST 1 PASSAGE 1

Hi các bạn! Mình là Anh Quân, giáo viên của HP Academy. Reading là kỹ năng có thể...

IELTS SPEAKING | COLLOCATION | PRODUCTS

https://youtu.be/LwqS7nxJdw4 Hello mọi người, cô Sang quay trở lại rồi đây. Hôm nay mình qua chủ đề Products nghen. Một...

IELTS SPEAKING | COLLOCATION | PUBLIC TRANSPORT

https://youtu.be/pMiYaeSmhlA Khi học Speaking, mọi người cố gắng sử dụng #Idioms nhưng thường rất không tự nhiên, vì vậy, #Collocation được...

IELTS SPEAKING | COLLOCATION | PUBLIC TRANSPORTATION

https://youtu.be/PIk_Ebn-pKI Khi học Speaking, mọi người cố gắng sử dụng #Idioms nhưng thường rất không tự nhiên, vì vậy, #Collocation được...

IELTS SPEAKING | COLLOCATION | LAW

https://youtu.be/XmaRiBWMLr4 Khi học IELTS Speaking, mọi người cố gắng sử dụng #Idioms nhưng thường rất không tự nhiên, vì vậy, #Collocation...

IELTS SPEAKING | COLLOCATION | JEANS

https://youtu.be/JPx2sBpjTr8 🙋‍♀️Hello mọi người! Bắt đầu từ tuần này, các bạn cùng học Collocation với Ms Sang nha. Khi học...

IELTS SPEAKING | COLLOCATION | SKY

https://youtu.be/SlUJafbUKjo Khi học Speaking, mọi người cố gắng sử dụng #Idioms nhưng thường rất không tự nhiên, vì vậy, #Collocation...

IELTS SPEAKING | COLLOCATION | EARLY RISERS

https://youtu.be/AR9h5LfLv7c 🙋‍♀️Hello mọi người! Bắt đầu từ tuần này, các bạn cùng học Collocation với Ms Sang nha. Khi...

IELTS SPEAKING | COLLOCATION |CELEBRATION

https://youtu.be/Pz0wA5T2ozY 🙋‍♀️Hello mọi người! Bắt đầu từ tuần này, các bạn cùng học Collocation với Ms Sang nha. Khi...

IELTS SPEAKING | COLLOCATION |LEARN A LANGUAGE

https://youtu.be/_fTj064P9jw GÓC SPEAKING] 🙋‍♀️Hello mọi người! Bắt đầu từ tuần này, các bạn cùng học Collocation với Ms Sang nha....