IELTS SPEAKING | COLLOCATION | LAW

https://youtu.be/XmaRiBWMLr4 Khi học IELTS Speaking, mọi người cố gắng sử dụng #Idioms nhưng thường rất không tự nhiên, vì vậy, #Collocation...

IELTS SPEAKING | COLLOCATION | JEANS

https://youtu.be/JPx2sBpjTr8 🙋‍♀️Hello mọi người! Bắt đầu từ tuần này, các bạn cùng học Collocation với Ms Sang nha. Khi học...

IELTS SPEAKING | COLLOCATION | SKY

https://youtu.be/SlUJafbUKjo Khi học Speaking, mọi người cố gắng sử dụng #Idioms nhưng thường rất không tự nhiên, vì vậy, #Collocation...

IELTS SPEAKING | COLLOCATION | EARLY RISERS

https://youtu.be/AR9h5LfLv7c 🙋‍♀️Hello mọi người! Bắt đầu từ tuần này, các bạn cùng học Collocation với Ms Sang nha. Khi...

IELTS SPEAKING | COLLOCATION |CELEBRATION

https://youtu.be/Pz0wA5T2ozY 🙋‍♀️Hello mọi người! Bắt đầu từ tuần này, các bạn cùng học Collocation với Ms Sang nha. Khi...

IELTS SPEAKING | COLLOCATION |LEARN A LANGUAGE

https://youtu.be/_fTj064P9jw GÓC SPEAKING] 🙋‍♀️Hello mọi người! Bắt đầu từ tuần này, các bạn cùng học Collocation với Ms Sang nha....

IELTS SPEAKING | COLLOCATION |MOTIVATION

https://youtu.be/eAo4xdWv9ic <GÓC SPEAKING>Hello mọi người, gần đây có bạn một số hỏi cô khi nào HP mở lại để được...

IELTS SPEAKING | COLLOCATION |NUMBER

https://youtu.be/dwP14GQW5_o <GÓC SPEAKING>Hello mọi người, cô Sang đã quay lại cùng mọi ngày chiến đấu với đề speaking IELTS đây....

IELTS SPEAKING | COLLOCATION |COFFEE

https://youtu.be/ijXft7rvdlg #Collocation with #MsQuynh🙋‍♀️Hello cả nhàHôm nay, series #Collocation với những cụm từ hay được dùng trong bài thi Speaking...

IELTS SPEAKING | COLLOCATION | COOKING

https://youtu.be/--APzlYSlU0 Khi học Speaking, mọi người cố gắng sử dụng #Idioms nhưng thường rất không tự nhiên,...