Home Bài Mẫu Speaking TOPIC: HISTORICAL ERA

[IELTS SPEAKING] TOPIC: HISTORICAL ERA


Describe a historical era that you know

You should say:

  • what event it is
  • when it happened
  • who or what was involved in it
  • and explain why you think it is an important historical event

Vocabulary and pronunciation:

1/ tipping point: được sử dụng để nhấn mạnh một sự kiện hay một quá trình mà kết quả của nó mang lại tầm ảnh hưởng rất lớn (nhớ là cụm này đi với giới từ IN nhé)

2/ marks (verb) /mɑːrks/: đánh dấu sự chuyển biến (từ mark này đặc biệt ở chỗ là nó rất linh hoạt và mình sử dụng là Verb nhé)

3/ transition (noun) /trænˈzɪʃ.ən/ : sự chuyển biến / chuyển thể

4/ labour intensive: mang tính lao động cao

+ For example: Construction is considered a labour intensive job
 

5/ engine-driven machinery: động cơ máy móc

6/ logistics (noun) /ləˈdʒɪstɪks/: cung ứng dịch vụ (mình sử dụng từ này thay vì transportation vì nó mang nghĩa rộng hơn và “Ielts” hơn nên sẽ gây ấn tượng mạnh đến giảm khảo nè)

7/ execute (verb) /ˈek.sɪ.kjuːt/: thực thi một hành động nào đó (từ này nếu các bạn coi trong mấy bộ phim cổ Châu Âu thì nó được sử dụng để xử tử tù nhân, nhưng ít ai biết từ này được cho là formal và nếu sử dụng đúng sẽ tăng điểm Lexical resource)

8/ loads (noun) /ləʊd/: trọng tải

9/ pivotal (adjective) /ˈpɪv.ə.təl/ : đóng vai trò rất quan trọng

***Transitional words: Well to start off, Basically, as I mentioned before, Lets say, On top of which, All in all, Anyways

*** Important Phrases:

at the time: Khi diễn tả một khoảng thời gian trong quá khứ mà mình muốn nhắc lại thay vì sử dụng then thì dùng cụm này nghe văn chương hơn

the most influential force: thế lực hùng mạnh nhất bấy giờ (nước Anh thời đó có tầm ảnh hưởng cực lớn nên mình phải nhấn mạnh)

an unprecedented rate: với tốc độ chóng mặt

mere days: chỉ trong vài ngày (từ mere trong đây được sử dụng như là 1 thước đo để nhấn mạnh khoảng thời gian cực ngắn và các bạn nhớ chỉ được sử dụng trong những trường hợp ngắn hạn)

[IELTS SPEAKING] Describe a historical era that you know (Host: Mr John_HP Academy)

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here