[IELTS READING VOCABULARY] THE ECONOMIST: HONG KONG

Edition: Jun 15th 2019

Hãy cùng nuôi dưỡng niềm vui đọc sách của bạn cùng #KENHIELTS #HP_ACADEMY được phát hành liên tục.

Link download file pdf: http://bit.ly/2p5Q4Lq

Link các bài tổng hợp The Economist:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here