The diagram below shows how coffee is produced and prepared for sale in supermarkets and shops.

MỞ BÀI

1 câu – paraphrase lại đề thi bằng cách dùng từ/cụm từ đồng nghĩa.

Vậy là chúng ta sẽ có một mở bài hoàn chỉnh: The diagram illustrates various steps in the process of coffee production.

OVERVIEW

Khoảng 1-2 câu – Quá trình này có tổng cộng bao nhiêu giai đoạn? Giai đoạn đầu và cuối gồm những hoạt động gì?

Vậy là chúng ta sẽ có một tổng quan như sau: Overall, there are 11 stages in the coffee manufacturing process, beginning with the collection of coffee beans and ending at the packing stage.

THÂN BÀI

OUTLINE THÂN BÀI

BODY 1 (8 BƯỚC ĐẦU)BODY 2 (CÁC BƯỚC CÒN LẠI)
– B1 + 2: Cà phê được hái bằng tay -> được phơi khô
– B3 + 4 + 5: được rang -> được làm nguội -> được nghiền nhuyễn
– B6 + 7 + 8: được trộn với nước nóng -> được vắt ráo nước + được đông lạnh
– B9 + 10: máy nghiền -> nghiền cà phê đông lạnh -> được sấy khô
– B11: nước bốc hơi, chỉ còn bột cà phê -> được đóng vào nhiều hộp -> được chuyển tới cửa hàng, siêu thị để bán

CHUẨN BỊ TỪ VỰNG

  • be picked by hand: được hái bằng tay
  • be roasted: được rang
  • be cooled: được làm mát, nguôi
  • be put in a grinder: được đặt trong 1 cái máy xay
  • be mixed with …: được trộn lẫn với …
  • be strained and frozen: được vắt ráo nước và đông lạnh
  • be dried: được sấy khô
  • be put in different coffee containers: được đặt trong các hộp và phê khác nhau
  • be delivered to …: được chuyển đến …

THÂN BÀI HOÀN CHỈNH

At the first stage of the process, coffee beans are picked by hand before being dried in the sun. The dried beans are then roasted, cooled quickly and put in a grinder where they become ground coffee. After that, it is mixed with hot water, and this mixture is then strained and frozen, ready for the next step.

At the following stage of the process, the grinder is used once again to grind the frozen liquid, which is then dried in a vacuum. At this point, the high temperature in the vacuum causes the water to evaporate, leaving only the ground coffee, which is put into different coffee containers. These coffee jars are delivered to shops and supermarkets, ready to be sold to consumers.

SAMPLE ANSWER

The diagram illustrates various steps in the process of coffee production.

Overall, there are 11 stages in the coffee manufacturing process, beginning with the collection of coffee beans and ending at the packing stage.

At the first stage of the process, coffee beans are picked by hand before being dried in the sun. The dried beans are then roasted, cooled quickly and put in a grinder where they become ground coffee. After that, it is mixed with hot water, and this mixture is then strained and frozen, ready for the next step.


At the following stage of the process, the grinder is used once again to grind the frozen liquid, which is then dried in a vacuum. At this point, the high temperature in the vacuum causes the water to evaporate, leaving only the ground coffee, which is put into different coffee containers. These coffee jars are delivered to shops and supermarkets, ready to be sold to consumers.

(written by Nguyen Huyen)
page5image62367680 page5image39572624Sơ đồ minh họa các bước khác nhau trong quá trình sản xuất cà phê.

Nhìn chung, có 11 giai đoạn trong quy trình sản xuất cà phê, bắt đầu với việc thu hái hạt cà phê và kết thúc ở giai đoạn đóng gói.

Ở giai đoạn đầu tiên của quy trình, hạt cà phêđược hái bằng tay trước khi được phơi khô dưới ánh nắng mặt trời. Hạt khô sau đó được rang, làm lạnh nhanh và cho vào máy xay nơi chúng trở thành cà phê xay. Sau đó, nó được trộn với nước nóng, và hỗn hợp này sau đó được lọc/ làm ráonước và đông lạnh, sẵn sàng cho bước tiếp theo.

Ở giai đoạn sau của quy trình, máy xay được sửdụng một lần nữa để nghiền chất lỏng đông lạnh,cái mà sau đó được sấy khô trong một cái máy chân không. Tại thời điểm này, nhiệt độ cao trong máy chân không làm cho nước bay hơi, chỉcòn lại cà phê xay, cái mà được đóng vào các hộp cà phê khác nhau. Những hộp cà phê này được chuyển đến các cửa hàng và siêu thị, sẵn sàng để bán cho người tiêu dùng.

**********

Xem thêm những bài mẫu khác tại:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here