IELTS SPEAKING: GIỚI THIỆU, BÀI GIẢNG VÀ TIPS

Ở trang chúng mình sẽ có những mẹo, thông tin, lời khuyên, câu trả lời mẫu và chủ đề của IELTS speaking để giúp bạn chuẩn bị tốt cho kì thi IELTS speaking của bạn. Trang này có những điều bạn cần biết và các kỹ năng cần thiết để đạt điểm cao trong IELTS Speaking.

Thông tin về kì thi IELTS Speaking

Dưới đây là những thông tin cần thiết về kì thi IELTS speaking.

1. Bài thi speaking là một cuộc nói chuyện trực tiếp với giám khảo trong phòng thi.

2. Chỉ có một bài thi speaking duy nhất cho tất cả thí sinh. Thí sinh thi Academic & GT sẽ có bài thi speaking giống nhau.

3. Nếu bạn thi IELTS trên máy tính, bạn vẫn sẽ có một cuộc nói chuyện trực tiếp với giám khảo. Bài thi speaking vẫn giống nhau cho tất cả mọi người.

4. Bài thi sẽ được ghi âm lại để bạn có thể phúc khảo nếu bạn muốn.

5. Đây là một bài nói thân mật (informal).

6. Giám khảo đặt câu hỏi cho bạn sẽ là người quyết định điểm thi của bạn khi kết thúc phần thi.

7. Bài thi kéo dài từ 11 – 14 phút (không nhiều hơn và không ít hơn).

8. Giám khảo có thể kiểm soát thời gian và độ dài câu trả lời của bạn.

9. Bài kiểm tra bao gồm:

  • Kiểm tra ID và chào hỏi
  • Part 1 = câu hỏi & trả lời từ 4 – 5 phút
  • Part 2 = một cuộc nói chuyện từ 1 – 2 phút với 1 phút chuẩn bị.
  • Part 3 = cuộc thảo luận từ 4 – 5 phút.

10. Có 4 tiêu chí chấm điểm:

  • Fluency & Cohesion – Khả năng lưu loát và mạch lạc (25%)
  • Vocabulary – Từ vựng (25%)
  • Pronunciation – Phát âm (25%)
  • Grammar – Ngữ pháp (25%)

Bạn có thể xem thông tin chi tiết ở trang: IELTS Band Scores

11. Để biết thêm thông tin về speaking cũng như là thông tin về kì thi, hãy nhấn vào đây: IELTS FAQ

12. IDP or BC?

13. Tiêu chí chấm điểm IELTS Speaking từ Mat Clark (Bản dịch)

Những chủ đề và Câu hỏi trong IELTS Speaking 

Dưới đây là danh sách những chủ đề phổ biến gần đây của IELTS speaking với câu hỏi thường xuất hiện trong kì kiểm tra speaking.

Tips cho IELTS Speaking

Luyện tập các bài kiểm tra speaking để cải thiện kỹ năng của bạn và làm quen với cấu trúc đề thi speaking. Đây là luyện tập cần thiết cho tất cả học sinh IELTS.

Video & Mẹo cho IELTS Speaking 

Tất cả những bài học video speaking miễn phí và những mẹo speaking hữu ích. Tìm hiểu về cách để đạt điểm cao trong speaking và cách cải thiện câu trả lời của bạn.

Đề thi IELTS Speaking và Câu Trả Lời Mẫu

Những bài học được sắp xếp theo thứ tự mới nhất và những bài học mới sẽ được tụi mình thêm vào trong khoảng thời gian tới. Tất cả câu hỏi được báo cáo chủ đề thi tại đời điểm đăng bài. Những bài học thường có các câu hỏi, câu trả lời mẫu, mẹo hoặc từ vựng.

Chú ý: Đừng học thuộc câu trả lời mẫu. Những câu trả lời mẫu cho bạn các lựa chọn, kỹ năng và kỹ thuật. Câu trả lời của bạn trong phần thi IELTS nên là của bạn và thể hiện ngôn ngữ tiếng Anh của riêng bạn.

MOCK TEST BAND 7 VÀ CÁCH GIÁM KHẢO CHẤM THI - HP Academy
Tổng hợp bài mẫu IELTS Speaking part 1 - thầy Đạt Datio (9.0 Speaking)
Tổng hợp bài mẫu IELTS Speaking part 2 - thầy Đạt Datio (9.0 Speaking)
Tổng hợp bài mẫu IELTS Speaking part 2 - Ms. Nguyễn Huyền
Tổng hợp bài mẫu IELTS Speaking part 2 - HP Academy
Tổng hợp bài mẫu IELTS Speaking part 3 - Ms. Nguyễn Huyền
Tổng hợp bài mẫu IELTS Speaking part 3 - thầy Đạt Datio (9.0 Speaking)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here