Home Tags IELTS WRITING

Tag: IELTS WRITING

IELTS Sample Letters for Writing task 1 – Thư mẫu IELTS...

Ở đây chính là bộ sưu tập các mẫu thư để giúp các bạn chuẩn bị cho IELTS writing task 1 của...

IELTS NGUYỄN HUYỀN | CÁCH HỌC TỪ VỰNG HIỆU QUẢ VÀ...

Bài viết dựa trên kinh nghiệm cá nhân nên có thể phù hợp hoặc không phù hợp với một số bạn, nhưng...

IELTS NGUYỄN HUYỀN | TỔNG HỢP TỪ VỰNG IELTS CÁC CHỦ...

Dưới đây là một số ý tưởng và từ vựng mà Huyền ghi chú lại khi đọc các bài báo (bbc, national...

TỪ VỰNG IELTS – CHỦ ĐỀ HOUSING AND ARCHITECTURE

Trong bài viết này, Huyền đã tổng hợp các từ vựng IELTS chủ đề Housing and Architecture theo cụm để các bạn...

IELTS NGUYỄN HUYỀN | TỪ VỰNG IELTS CHỦ ĐỀ HEALTH

Bài viết dưới đây tổng hợp một số từ vựng IELTS chủ đề Health – top chủ đề phổ biến nhất trong...

IELTS NGUYỄN HUYỀN | TỪ VỰNG IELTS CHỦ ĐỀ GOVERNMENT SPENDING

Chủ đề Chi tiêu của chính phủ – Government Spending nằm trong số những chủ đề phổ biến nhất trong kỳ thi...

IELTS NGUYỄN HUYỀN | TỪ VỰNG IELTS CHỦ ĐỀ CRIME

Chủ đề tội phạm "Crime" là một trong những chủ đề phổ biến nhất trong kỳ thi IELTS Writing Task 2 hầu...

IELTS NGUYỄN HUYỀN | TỪ VỰNG IELTS CHỦ ĐỀ EDUCATION

Huyền thấy rằng đề thi IELTS Writing trong một năm phải có tới 3 hay 4 đề là thuộc chủ đề Education...

IELTS NGUYỄN HUYỀN | TỪ VỰNG IELTS CHỦ ĐỀ ENVIRONMENT

Chủ đề Environment (Môi trường) là một trong những chủ đề phổ biến nhất trong IELTS Writing Task 2.Hầu như năm nào...

IELTS NGUYỄN HUYỀN | GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ THIẾU Ý TƯỞNG...

Trong quá trình ôn luyện IELTS Writing Task 2, Huyền gặp rất nhiều vấn đề liên quan đến Ý tưởng viết bài....

MOST POPULAR

HOT NEWS