Home Tags IELTS

Tag: IELTS

IELTS SPEAKING | PHRASAL VERB | “TAKE IN”

Phrasal Verb in Ielts Speaking - Vol.14 TAKE IN

IELTS SPEAKING | PHRASAL VERB | “PUT ON”

A. Definition: Put on: to appear to have a feeling or way of behaving that is not real or not natural for you: giả vờ to apply something to your skin,...

LISTENING VOCABULARY BREAKDOWN | Cambridge IELTS 10 Test 1-4

CAMBRIDGE IELTS 10 _ Test 1, 2, 3, 4 Tài liệu này ghi lại transcript và đúng nghĩa...

LISTENING VOCABULARY BREAKDOWN | Cambridge IELTS 11 Test 1-4

CAMBRIDGE IELTS 11 _ Test 1, 2, 3, 4 Tài liệu này ghi lại transcript và đúng nghĩa...

LISTENING VOCABULARY BREAKDOWN | Cambridge IELTS 9 Test 1-4

CAMBRIDGE IELTS 9 _ Test 1, 2, 3, 4 Tài liệu này ghi lại transcript và đúng nghĩa...

[WRITING TASK 1] INTRODUCTION

HP Academy chia sẻ phần giới thiệu chung và bố cục cho 2 dạng biểu đồ thường gặp (Chart/Graph) trong IELTS Writing Task 1

LISTENING VOCABULARY BREAKDOWN | Cambridge IELTS 12 Test 5

CAMBRIDGE IELTS 12 _ Test 5 _ Section 1-4 Tài liệu này ghi lại transcript và đúng nghĩa...

[ACADEMIC WRITING TASK 1] BAR CHART PART 2

Ngày 22/6/2019 The chart shows the number of students in a UK university who completed (on time or...

[ACADEMIC WRITING TASK 1] BAR CHART PART 1

(Ngày 29/06/2019) The bar chart below shows expectation to change of European young people in next 20 years...

[IELTS SPEAKING] TOPIC: HISTORICAL ERA

Bài viết mục đích Support các bạn về những đề speaking Part 2 được cho là "cay" và "khó nuốt" để các bạn không cần phải lo lắng hay nervous gì khi bước vào phòng thi <3

MOST POPULAR

HOT NEWS