Tìm hiểu trong IELTS writing task 2 được chấm điểm như thế nào và sự khác nhau giữa band scores 5, 6, 7 và 8 với một vài mẹo để cải thiện điểm số. Bạn cần hiểu rõ 4 tiêu chí chấm điểm được giám khảo dùng để chấm điểm để đạt điểm số mà bạn mong muốn.

IELTS band scores từ 0-9. Tuy nhiên, trang này tập trung chủ yếu điểm số từ 5-8. Nếu bạn đang muốn đạt được band 9, điểm khác biệt chính là số lỗi trong bài viết. Cũng nên nhớ rằng sẽ bị trừ điểm khi bạn viết không đủ số từ: hãy xem link ở trang dưới nha.

Đừng chỉ đọc band score mà bạn mong muốn. Hãy đọc tất cả mô tả band score để tìm hiểu cách bạn bị mất điểm và cách bạn đạt được điểm. 

4 TIÊU CHÍ CHẤM ĐIỂM CHO IELTS WRITING TASK 2

Giám khảo sẽ đánh giá bài luận IELTS của bạn bằng cách sử dụng 4 tiêu chí dưới đây. Mỗi tiêu chí chiếm 25% tổng số điểm dành cho task 2. Bạn sẽ được nhận band score cho mỗi tiêu chí và sau đó là tổng điểm của cả bài task 2. Xem vài ví dụ về cách tính điểm ở cuối trang nhé.

Task response – Khả năng trả lời bài thi

● Coherence and Cohesion – Tính mạch lạc và chặt chẽ

Lexical Resource (Vocabulary) – Vốn từ vựng

Grammatical Range & Accuracy – Ngữ pháp & độ chính xác

Task Response – Khả năng trả lời bài thi

Ở task 2 tiêu chí chấm điểm là về câu trả lời của bạn đối với câu hỏi của bài IELTS, ý tưởng chính của bạn và cách bạn phát triển ý.

Điểm bạn sẽ cao nếu bạn:

● Chú ý TẤT CẢ vấn đề được đưa ra trong câu hỏi đề 

● Viết về những vấn đề cụ thể thay vì chỉ chủ đề chung chung

● Trả lời câu hỏi bài essay bằng những ý chính liên quan

●  Lập dàn ý cho supporting ideas (ý tưởng hỗ trợ) để không lạc đề

●  Viết hơn 250 từ

Coherence and Cohesion – Tính mạch lạc và chặt chẽ

Giám khảo IELTS sẽ kiểm tra cách tổ chức, sắp xếp bài luận và đoạn văn cũng như việc sử dụng các từ ngữ liên kết của bạn.

Điểm bạn sẽ cao nếu:

 ● Có 4 hoặc 5 đoạn văn, nhưng không nhiều hoặc ít hơn. Điều này có nghĩa là thân bài chỉ nên có 2 đến 3 đoạn

● Chỉ có một ý chính cho mỗi thân bài

● Tổ chức, sắp xếp ý tưởng của bạn một cách hợp lý 

● Sử dụng một loạt các từ liên kết (linking words)

● Tránh các lỗi về từ nối

Lexical Resource – Vốn từ vựng

Việc bạn sử dụng từ vựng, paraphrasing, chính tả và số lượng lỗi bạn mắc phải sẽ được đánh giá trong tiêu chí này.

Điểm bạn sẽ cao nếu:

● Chú ý đến collocations  (động từ nào khớp với danh từ nào  )

● Hãy paraphrase cẩn thận để tránh lỗi

● Sử dụng loạt từ thích hợp cho chủ đề

● đúng chính tả 

● Tránh mắc lỗi (lỗi sẽ làm giảm điểm của bạn – xem bảng trên)

● Tránh sử dụng ngôn ngữ không trang trọng (informal)

Grammatical Range and Accuracy – Ngữ pháp

Giám khảo IELTS sẽ cho bạn điểm về cấu trúc câu, các thì bạn sử dụng, khả năng kiểm soát ngữ pháp và cả số lượng lỗi bạn mắc phải.

Điểm bạn sẽ cao nếu:

● Sử dụng các thì khác nhau (câu điều kiện, thì hoàn thành, câu bị động, thì quá khứ, thì tương lai…) 

● Chú ý trật tự từ trong câu

● Sử dụng đúng dấu câu (dấu chấm, dấu phẩy đầy đủ)

● Tránh lỗi về ngữ pháp (lỗi sẽ làm giảm điểm bạn – xem trên bảng)

● Lỗi ngữ pháp phổ biến: mạo từ, danh từ số nhiều, danh từ không đếm được,trật tự từ

Ví dụ về cách tính điểm IELTS Writing task 2

Bạn sẽ nhận được điểm số cho mỗi tiêu chí và sau đó tổng điểm cho task 2. Đây là ví dụ:

● Task response: 6

● Coherence & Cohesion: 7

● Grammar: 6

● Vocabulary: 6

Tổng điểm cho IELTS Writing Task 2: 6+7+6+6=25/4=6,25. Số điểm này sẽ tăng lên là 6.5. Để tính toán điểm số của bạn, hãy cộng tất cả điểm và chia cho 4.

Các tiêu chí chấm điểm IELTS Writing task 1 và tips

Giải thích tất cả Band Scores IELTS

Hình phạt cho bài không đủ số từ

*Note : Thông tin ở trên được lấy từ Band Score được công bố bới IELTS.Để tìm hiểu về Band Score 1-9, vui lòng xem phần mô tả điểm công khai của Writing Task 2 được xuất bản bởi IELTS.

IELTS Writing Task 2: Giới thiệu, tips và bài mẫu

100 câu hỏi tiểu luận IELTS cho Writing Task 2

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here