[IELTS READING VOCABULARY] THE ECONOMIST: TIKTOK

Edition:  Nov 7th 2019

Hãy cùng nuôi dưỡng niềm vui đọc sách của bạn cùng #KENHIELTS #HP_ACADEMY được phát hành liên tục.

Link download file pdf: https://bitly.com.vn/ILNOR

Link các bài tổng hợp The Economist:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here