About Kênh IELTS

Đây là lời chào “sân” cũng như là lời “hướng dẫn sử dụng trước khi dùng” của team nhà Kênh IELTS! ❤️

Ngoài việc tham khảo từng chuyên mục, các bạn có thể tìm tài liệu và bài mẫu cần thiết dựa vào các kỹ năng theo đường link Kênh IELTS đã tổng hợp ngay sau đây:

LISTENING

Tài liệu Listening

READING

Tài liệu Reading

SPEAKING

Tài liệu Speaking

Bài mẫu Speaking

WRITING

Tài liệu Writing

Bài mẫu Writing task 1

Bài mẫu Writing task 2

***KINH NGHIỆM LUYỆN THI & BÍ KÍP KHI ĐI THI