Những mẹo cần thiết về IELTS Letter Writing cho General Training Writing task 1 được cập nhật lần cuối cùng vào năm 2019. Trang sẽ giúp bạn tìm hiểu phương pháp và kĩ thuật để đạt số điểm cao trong IELTS GT Letter. Trong trang này, bạn sẽ tìm được:

 1. Hướng dẫn và mẹo về IELTS Letter Writing
 2. Các dạng IELTS letter writing
 3. Mục đích viết thư
 4. Lời mở đầu
 5. Kết thư
 6. Ngữ pháp
 7. Từ vựng
 8. Chính tả
 9. Cấu trúc và chia đoạn
 10. Lập dàn bài cho lá thư
 11. Những lá thư mẫu

1.Hướng dẫn và mẹo về IELTS Letter Writing

Bạn sẽ nhận được hướng dẫn và 3 yêu cầu cho bức thư của bạn. Dưới đây là một ví dụ cho đề bài bạn có thể nhận được:

You recently had a holiday visiting your friends and you stayed in their house.

Write a letter to your friend. In your letter:

 • thank your friend for staying with them
 • tell them what you enjoyed most about the holiday
 • explain you are sending photos of the holiday with the letter 

Tips cho IELTS letter writing

 1. Bạn hãy dành 20 phút cho phần viết thư. Hãy dành 3-5 phút để lập dàn ý và sau đó viết những phần còn lại. Luôn luôn để dành 2 phút để bạn có thể kiểm tra lại lỗi chính tả hoặc ngữ pháp nhé. Bạn sẽ cần đến 40 phút dành cho task 2, vì vậy đừng viết quá 20 phút cho task 1. Bạn cần có trách nhiệm cho việc kiểm soát thời gian làm bài của mình.
 2. Bạn phải viết hơn 150 từ (HP khuyên bạn nên dừng trong khoảng 160-180 từ là an toàn nhé). Viết một lá thư hơn 300 từ sẽ rất tốn thời gian.
 3. Bức thư của bạn sẽ chiếm 33% tổng số điểm của bài writing của bạn. Hãy truy cập trang: Cách tính điểm IELTS Writing.
 4. Bạn KHÔNG cần đưa địa chỉ vào trong bức thư
 5. Tập trung vào đối tượng mà bạn đang viết thư và mối quan hệ của bạn với người đó. Qua đó, bạn có thể xác định được phong cách viết và giọng điệu của mình.
 6. Hãy chú ý đến mục đích của bức thư.
 7. Nên chia bức thư thành 3 phần và cung cấp các thông tin cần thiết.
 8. Với tất cả những vấn đề, mỗi ý phải được nêu rõ ràng trong bức thư của bạn. Nếu bạn không đưa đủ những ý chính, bạn sẽ bị trừ điểm.
 9. Bạn nên sử dụng trí tưởng tượng của mình để viết những chi tiết và để quyết định tên của mọi người trong lá thư.
 10. Mở đầu bằng lời chào với người nhận sau đó mở đầu vấn đề. Luôn luôn chốt vấn đề một cách hợp lý.

2. Types of IELTS Letter: Các loại thư IELTS

Có 3 loại thư khác nhau : personal (thân mật), semi-formal (gần trang trọng) và formal (trang trọng). Mỗi loại thư sẽ dùng ngôn từ khác nhau. Nó sẽ mở đầu khác và dùng một cách khác để chào kết thư. Ở task đầu tiên của bạn, trước khi bạn bắt đầu viết, hãy xác định loại thư nào mà bạn nên viết bằng cách nhận ra được dạng task được đưa ra. Dưới đây là những ví dụ cho 3 loại thư khác nhau.

a) Personal -Thân mật 

      You would like to invite a foreign friend to visit you for your birthday

       Write a letter inviting your friend. In your letter:

 • tell your friend about your birthday
 • explain how much the visit would mean to you
 • suggest that your friend stays at your house for the visit 

Tips

Một lá thư thân mật là cho một người mà bạn có mối quan hệ gần gũi với họ về mặt xã hội hoặc mặt cá nhân.

b) Semi-formal – Gần trang trọng

  Your friend has a travel company and would like you to come and work with him.

  Write a letter replying to your friends offer. In your letter:

 • explain what you know about your friends company
 • choose whether you accept or decline the offer
 • give reasons for your choice

Tips

Một lá thư semi-formal là cho một người bạn có mối quan hệ gần gũi, chẳng hạn như một người bạn, về một tình huống trang trọng hay tình huống nghiêm túc chẳng hạn như công việc. Điều này có nghĩa là người mà bạn biết gần gũi về một cái gì đó formal = semi-formal. Chú ý : Một mốt quan hệ gần gũi đồng nghĩa bạn chia sẻ thông tin cá nhân của mình (chẳng hạn cuộc sống của bạn) với một người đó, đó là một người bạn bè. Không có nghĩa là giáo viên của bạn, sếp của bạn, người quản lý của bạn hoặc bất kỳ ai khác mà bạn biết trong môi trường trang trọng chẳng hạn như công việc hoặc trường học.

c) Formal – Trang trọng

You are interested in applying for a scholarship program to study at a foreign university

Write a letter to inquire about the course. In your letter:

 • explain which course you are interested in
 • tell what you know about the University
 • explain why you should receive the scholarship

Tips

Một lá thư trang trọng là gửi cho một người mà bạn biết theo cách trang trọng (chủ nhà, sếp, giáo viên,v.v) hoặc một người mà bạn chưa gặp và bạn không biết tên họ (dịch vụ khách hàng, chính quyền địa phương, quản lý khách sạn,.v.v) về một tình huống nghiêm trọng hoặc trang trọng.

3. Letter Aims: Mục đích viết thư

Bức thư có thể dựa trên nhiều nội dung khác nhau, những điều mà sẽ làm ảnh hưởng đến phong cách của bức thư. Dưới đây là một số nội dung phổ biến cho bức thư. Mặc dù có những gợi ý về lá thư có trang trọng hay không, nhưng bạn cũng nên chú ý rằng bạn sẽ biết được phong cách của bức thư khi bạn đọc các hướng dẫn được gợi ý cho bạn.

▪ thư phàn nàn (thường là formal)

▪ thư mời (thường là personal hoặc semi- formal)

▪ đơn xin việc hoặc thư từ chức (thường là formal)

▪ thư yêu cầu (phong cách chung)

▪ thư hẹn (thường là formal)

▪ thư giải thích (có thể là semi- formal hoặc personal)

▪ thư thông tin / tin tức (thường là personal / semi- formal nhưng vẫn có thể là formal)

▪ thư xin lỗi (có thể là bất kì phong cách nào cũng được)

4. Letter Openings – Lời mở đầu

Một bức thư thường bắt đầu với lời mở đầu – giải thích lý do viết thư. Lời mở đầu khác nhau tùy thuộc vào việc bạn đang viết thư formal hay informal. Dưới đây là hai ví dụ cho lời mở đầu. Bạn có thể nhận ra cái nào là formal và cái nào là informal chứ ?

 1. I am writing this letter with regards to the scholarship program to study at London University which I red in Sunday Times on December 1st, 2014.
 2. It’s been so long since we last were in touch but I haven’t forgotten all the wonderful times we spent together last year. It’s my birthday coming up and I wanted to invite you over to stay at my place for the celebration.
 3. I’m just writing to say thank you for the offer of joining your company 

Answer – Đáp án

A is formal, B is personal ( informal ) and C is semi-formal – A là trang trọng, B là thân mật , C là gần trang trọng

5. Signing off – Lời kết

Tùy thuộc vào phong cách và mục đích của bức thư, bạn sẽ cần điều chỉnh câu hoặc lời nhận xét cuối cùng.

Dear sir / Madame = Yours faithfully, (formal letters)

Dear Mr Robson = Yours sincerely, (formal letters)

Dear John Robson = Yours sincerely, (formal letters)

Hi Dave / Dear Dave = See you soon, / Take care, / All the best (informal hoặc semi- formal)

Chú ý:

 1.  Bạn  dùng từ “Sir / Madame“ khi bạn không biết tên người mà bạn gửi đến, ví dụ khi bạn gửi đến quản lý khách sạn hay chính quyền địa phương. Bạn không được sử dụng danh xưng này nếu bạn biết tên của họ. Bạn KHÔNG nên sử dụng danh xưng này khi bạn làm bài thi speaking test.
 2. Bạn cũng có thể viết lá thư trang trọng gửi đến người mà bạn biết. Bạn có sử dụng “ Mr Robson “ or “ John Robson “.
 3. Chúng ta không sử dụng danh xưng và không viết “họ” khi bạn viết thư cho bạn bè.

Bên dưới là những ví dụ cho lời nhận xét cuối cùng trước khi chào kết thư, Bạn có thể cho biết những lời nào là formal và những lời nào là không formal hay không ?

 • It’ll be great to catch up again soon. Give my best to everyone in the family.
 • I look forward to hearing from you.

Đáp án

Người đầu tiên là personal và người thứ hai là formal.

Names – Ký tên

Bạn nên viết tên ở cuối lá thư của bạn. Bạn có thể dùng tên của mình hoặc bạn có thể tự đặt cho một cái tên.

▪ Dear Sir = Yours faithfully, John Brown (luôn có họ nhưng có hoặc không có danh xưng)

▪ Dear Mr Robson = Your sincerely, Mrs Susan Harper (luôn có họ nhưng có hoặc không có danh xưng)

▪ Hi Dave or Dear Dave = See you soon, Brian (không danh xưng và không có họ bởi vì là thư thân mật)

6. Grammar : Formal and Informal – Ngữ pháp : Trang trọng và thân mật

Thư Formal và informal (friendly) có ngôn từ và phong cách khác nhau. Trong khi thư informal có thể có nói rút gọn (I’m writing…), thì những câu nói rút gọn sẽ không được chấp nhận trong formal writing bởi vậy bạn cần viết đầy đủ từ (I am writing ………).

Trong thư formal, bạn có thể viết “ I am writing with regards to….”. trái lại trong thư semi-formal bạn có thể viết “ I’m writing about…” hoặc “ I’m writing to say…” hay “ I just want to let you know that….”. Do đó, điều quan trọng là điều chỉnh văn bản của bạn cho phù hợp với phong cách của bức thư. Cũng nhớ sử dụng một loạt cấu trúc câu khác nhau để đạt được số điểm cao hơn nha.

7. Vocabulary: Formal and Informal – Từ vựng : Trang trọng và Thân Mật

Đối với từ vựng, hãy cẩn thận khi sử dụng ngôn từ academic trong thư personal. Nó có thể không phù hợp và làm giảm số điểm của bạn xuống. Ở trang này sẽ có một vài ví dụ về sự khác nhau giữa ngôn ngữ formal và informal.

▪ You will be collected at the airport = I’ll pick you up at the airport

▪ The next available appointment is on Thursday = how about we meet up on Thursday ?

▪ I would like to invite you to visit my house on…. = Why don’t you pop round to my place on…

▪ I highly recommend that you come in August = it’ d be great if you came in August

▪ Please respond at the earliest convenience = Get back to me as soon as you can 

▪ Unfortunately I will not be able to attend on… = Sorry, but I won’t be able to make it on….

8. Chính tả và dấu câu

Giám khảo sẽ kiểm tra độ chính xác của bạn trong dấu câu và chính tả trong bức thư của bạn (có nghĩa về việc bạn sử dụng dấu phẩy và dấu chấm câu). Nếu bạn thường hay mắc lỗi chính tả và dấu câu bạn sẽ rất khó qua được band 6.

9. Cấu trúc và đoạn văn 

Bạn có thể sắp xếp bức thư của bạn thành các đoạn văn. Nó là một phần thiết yếu cho việc viết thư của bạn và giám khảo sẽ chấm điểm bạn về khả năng sử dụng đoạn văn có hiệu quả hay không. Trong IELTS writing task 1 (GT), cấu trúc của bức thư dưới đây là phổ biến vì nó thường tuân theo ba yêu cầu mà bạn phải có trong lá thư. Tuy nhiên, bạn phải điều chỉnh cho nó hợp lý trong bài task mà IELTS yêu cầu. Do đó nên dành thời gian đọc những hướng dẫn và quyết định các đoạn văn của bạn.

Structure (cấu trúc)

▪ title (danh xưng)

▪ opening statement – reason for writing (phần giới thiệu- nêu lý do tại sao viết bức thư)

▪ body paragraph A (one point with detail): thân bài cho đoạn A – nêu một gợi ý có chi tiết

▪ body paragraph B (another point with detail): thân bài cho đoạn B – nêu một gợi ý khác có chi tiết

▪ body paragraph C ( final point with detail ): thân bài cho đoạn C – nêu gợi ý cuối cùng có chi tiết

▪ closing statement (if needed): phần kết thúc (nếu cần)

▪ signing off (lời kết) 

▪ name (choose a name or use your own): tên (chọn một cái tên hoặc sử dụng tên riêng của bạn)

10. Planning Your Letter: Lập dàn ý cho bức thư của bạn

Bạn nên dành khoảng 3-4 phút để lập dàn ý cho lá thư của bạn. Bao gồm tất cả ý trong bức thư của bạn, thêm chi tiết, sử dụng phong cách viết thư hợp lý và sử dụng các đoạn văn tốt sẽ chiếm khoảng 50% số điểm của bạn. Do đó, đáng để dành thời gian để lập dàn ý thật tốt cho bức thư của bạn. Hãy thực hiện các ý dưới đây để có một dàn ý tốt cho bức thư:

 1. đọc hướng dẫn
 2. xác định phong cách thư bạn phải viết
 3. đọc qua những yêu cầu phải đưa vào bức thư
 4. suy nghĩ bạn sẽ có bao nhiêu đoạn văn và đặt mỗi ý vào mỗi đoạn
 5. lên dàn ý những thông tin mà bạn sẽ thêm vào mỗi ý 
 6. quyết định câu mở đầu
 7. suy nghĩ về ngôn ngữ bạn sử dụng (cả ngữ pháp và từ vựng) – nó phải phù hợp với phong cách của bức thư
 8. quyết định câu chốt của bức thư 
 9. lập dàn ý nội dung của mỗi đoạn
 10. bắt đầu viết

11.Model Letters for IELTS GT: Những mẫu thư của IELTS GT

Tài liệu liên quan

▪ Phân biệt sự khác nhau giữa GT & Academic Writing

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here